سوپراستار آینده ی سینما لو رفت!


سینما، مافیا ندارد!/کمدی های سطحی در سینما، تا به کی؟!/ هر موسسه ای اول می شود، می گوییم مافیاست!/ جایگزین محمدرضا گلزار مشخص شد!/ اهالی سینما به یکدیگر تهمت مافیابودن، می زنند!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!