مخاطب اصلی نامه رهبر معظم انقلاب جوانان آلوده نشده به س

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 17 مهر 1395

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مصاحبه با خبرنگار قسم گفت: مخاطب پیام رهبر معظم انقلاب جوانانی که آلوده به سیاست نیستند بودند که اسلام را از طریق قرآن و منابع اسلامی دریافت کنند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!