ریاضی پایه دوم ابتدایی ( آموزش صفحه 29 )


این ویدئو با هدف آموزش ریاضی پایه دوم ابتدایی ( آموزش صفحه 29 ) توسط کادر دبستان شهید عباس جلالی تهیه و ارائه شده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!