بهترین بازی های سال 1396 از نگاه وی جی مگ


یک سال دیگر هم گذشت و بازی های بسیاری به بازار عرضه شدند. بازیهای بسیار خوب و البته بازی های بسیار ضعیف که ارزش بازی کردن را نداشتند. طی رسم هر ساله تیم وی جی مگ بهترین بازهای سال 1396 را انتخاب کرده است و بعد از رای گیری از تمامی اعضا بهترین بازی های سال 1396 را انتخاب کرده ایم. در این انتخابها سعی شده است تا بهترینها را کاندیدا کنیم تا در نهایت شایسته ترین از نظر سایت وی جی مگ انتخاب شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!