درمان شگستگی دندان سگ ژرمن گارد


کشیدن دندان اولین گزینه درمان نیست،درصورت سایش یا سکستگی دندان سگ ها درمان های موثری وجود دارد تا هم درد حیوان کنترل شود و هم دندان حیوان حفظ گردد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!