یادگیری ساختنی کاربردی:ساخت زنجیره ی با بطری پلاستیکی


در این ویدئو،به کمک بطری ها پلاستیکی،تیغ کاتر،پیچ و مهره،سشوار و .. یک سری زنجیره های پلاستیکی ساخته میشود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!