حفظ سرمایه بازنشسته ها و کارگران در دستور کار دولت


علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت بیان کرد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!