رزمایش دریایی و هوایی روسیه در دریای سیاه برای مقابله با آمریکا


آمریکا و ناتو با افزایش حضور نظامی و ناوهای جنگی خود در دریای سیاه، دریای بالتیک و مناطق هم مرز با روسیه، تحرکات تهدیدآمیزی را ضد روسیه افزایش داده اند، روسیه نیز با برگزاری رزمایش هوایی و دریایی در دریای سیاه و اطراف شبه جزیره کریمه، به این تحرکات واکنش نشان داد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!