کباب زن و کباب پز تابشی تمام اتوماتیک شیدپخت (خط پخت کباب)


دستگاه خط پخت کباب شیدپخت جدید ترین محصول این شرکت در زمینه تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد. این دستگاه بطور خودکار اقدام به سیخ گیری (کباب زدن - سیخ گرفتن کباب) نموده و سپس بطور اتوماتیک کباب را بصورت تابشی می پزد. این دستگاه در تالار ها و آشپزخانه های صنعتی کاربرد بسیار زیادی دارد و می تواند جای دو نیروی انسانی ماهر، کار انجام دهد. تلفن تماس: 09120940729

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!