یادگیری مهارت نوشت افزاری:نگه داشتن خودکار و مداد

دسته‌بندی علم و تکنولوژی
تاریخ انتشار 17 تیر 1395

در این ویدئو،به کمک پاکن و جایی نوک مداد فشاری، مداد و خودکار به صورت مایل در هوا نگه داشته میشوند

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!