نماهنگ وقف (دستان مهربان)


نماهنگ وقف به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان تهران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!