ارجاع تخلفات موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 17 مرداد 1396

شبکه یک - 17 مرداد 96- 14:00| نمایندگان مردم در خانه ملت با گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند لذا این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع می شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!