خشک کن میوه و سبزیجات کیامین صنعت 09118575002


کیامین صنعت مازندران تولید انواع : خشک کن میوه ، فرهای پخت ، طراحی و ساخت خطوط مکانیزه مازندران-ساری https://t.me/kiamin_sanat مستقر در مرکز فناوری مازندران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!