وقتی یارانه ثروتمندان همچنان روی دوش دولتی ها سنگینی می

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 29 شهریور 1394

شبکه دو- 2 شهریور 94- 20:30| وقتی وزیر اقتصاد در پاستور دچار نارسایی قلبی شد روزنامه ای آن را به تاخیر در واریز یارانه ها نسبت داد. یارانه ای که خواب را از چشم دولتی ها گرفته است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!