ربات هایی که از سقوط 183 متری هم جان سالم به در می برند


مهندسان دانشگاه برکلی موفق به توسعه ربات های انعطاف پذیر فوق مقاومی شده اند که از سقوط 183 متری هم جان سالم به در می برند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!