حضور دکتر هادی انصاری در برنامه پنجره باز شبکه سلامت جمهوری اسلامی ایران-بخش اول


بخش اوّل ️ گفتگویی متفاوت با دکتر هادی انصاری در اين 'گفتگوی متفاوت، دكتر انصارى خاطرات خود از نجف أشرف ، و تحصيل در مدرسه علوى ، و از تبار پدر شهيدش و خدمات او و سپس دستگيرى و شهادت پدر ، و نيز توفيقاتش در خدمتگزارى به اعتاب مقدسه در مصاحبه اى به عنوان روز پدر ، در شبكه سلامت سيماى جمهورى اسلامى ايران سخن مى گويد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!