هل هله با صدای حمید هیراد

دسته‌بندی موسیقی
تاریخ انتشار 23 تیر 1397

متن آهنگ هل هله حمید هیرادهل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کنهل هله آغاز کن حال مرا ساز کن ساز منی جان منی برای من ناز کناز نظر بازی چشمان تو با چشمانم از نظر بازی چشمان تو با چشمانمول وله افتاد به شهر هله افتاد به شهر ول وله افتاد به شهراز نگاه کردن طوفانی تو ای جانم هل هله افتاد به شهر هله افتاد به شهر ول وله افتاد به شهرمنم مست و زمین مست و زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مست و زمین مست و زمان مست شبیه من دلداده مگر هست شبیه من دلداده مگر هستگیسوی تو شد روح و روانم آتش زده ای بر دل و جانم دلداده آن عشق نهانم آتش زده ای بر دل و جانمگیسوی تو شد روح و روانم آتش زده ای بر دل و جانم دلداده آن عشق نهانم آتش زده ای بر دل و جانمحس تو نزدیکو بی تو شبم تاریکو حس تو نزدیکو بی تو شبم تاریکودل من عاشق شد تورو خدا کاری کن دل من عاشق شد تورو خدا کاری کنمنم مست و زمین مست و زمان مست شدم عاشق چشمای تو سرمستمنم مست و زمین مست و زمان مست شبیه من دلداده مگر هست شبیه من دلداده مگر هست

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!