کارشناس اقتصادی بی بی سی رو ترکوند!

دسته‌بندی اقتصادی
تاریخ انتشار 14 شهریور 1397

افزایش قیمت دلار در گفت و گوی بی بی سی فارسی با علی دادپی، استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاسبر خلاف آنچه رسانه ها به مردم القا می کنند، افزایش قیمت دلار بالاتر از بازار ثانویه، تاثیری روی زندگی عموم جامعه نخواهد داشت. حبابی است که ترکیده می شود!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!