الطفل الصغیر-مداحی کودکان برای امام حسین ع-زبان عربی-کودک خردسال سلمان الحلواجی


الطفل الصغیر-مداحی کودکان برای سید وسالار شهیدان امام حسین ع-مداحی بسیار زیبای کودک خردسال سلمان الحلواجی به زبان عربی با زیرنویس عربی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!