دکتر حسن عباسی_ وزارت تجارت داخلی


کاری از کانال جدال احسن با سخنرانی روشنگر دکتر حسن عباسی _ برای اطلاع از کار های جدید این کانال به آدرس جدال احسن در سروش یا ایتا و تلگرام مراجعه کنیدjdale_ahsan@

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!