تحصن مردم رشت در شعبه موسسه مالی و اعتباری کاسپین

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 31 خرداد 1396

به دنبال تجمعات اعتراضی مالباختگان کاسپین، سپرده گذاران این موسسه در شهر رشت داخل شعبه تحصن کردند ... با سیمای در استان همراه باشید

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!