معرفی صندلی چرخدار پله رو و کشنده صندلی چرخدار

دسته‌بندی سلامت
تاریخ انتشار 17 دی 1398

دومین همایش آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری توانبخشی و صندلی چرخدار در تاریخ های 30 آذر و یکم دی ماه 1398 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد و در این همایش تولید کنندگان صندلی چرخداردر خصوص آخرین تولیدات خود سخنرانی کردند و در روز دوم مقالاتی در خصوص فناوری های توانبخشی منتشر شد. آقای مهندس فرهاد فتوره چی مدیرعامل شرکت فهم الکترونیک در خصوص صندلی چرخدار پله رو و کشنده صندلی چرخدار سخنرانی کردند که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!