کالری چیست؟


این کلیپ مربوط به بررسی کالری و نقش آن در بدن، در قالب یک فایل mp4 می باشد. لطفا مشاهده نمایید و برای عزیزان تان ارسال کنید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!