درگیری لفظی خنده دار نیما زم با فرهودی خارج نشین اسفند97 نصیری از قرچک


خاک بر سر وطن فروشان فراری بزدل و تف بر صورت دلبستگان داخلی به آنها

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!