«سلامت باشید» - دکتر فاضل پوردارا - ماهی مفید و روش پخت آن


برنامه پزشکی «سلامت باشید» - دکتر فاضل پوردارا - قسمت 5 - ماهی های مفید و روش پخت آن ها - کاری از رسانه فرهنگی «تابش».

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!