مصاحبه با آقای محمدحسن زدا در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 9 مهر 1398

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!