مگر رضا گلزار چقدر می خواهد دیده شود؟!


کمدین و بازیگر تلویزیون آقای وزیر هنوز بابت تلگرام، غم داریم/مهم تراز استاد مشایخی داریم؟!/شبکه نسیم، جای امثال من است/ چرا بعد از داریوش مهرجویی کسی به من زنگ نزد؟

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!