جلسه 11 دوره مقدماتی (یازدهمین بخش انسان مصلح)

دسته‌بندی مذهبی
تاریخ انتشار 6 فروردین 1399

سلسله دوره های آموزش مجازی استاد علی تقوی/ موسسه احیای تمدن موعود/ مرکز تخصصی آموزش و احیای امر به معروف و نهی از منکر/ aamerin.ir

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!