کلیپ طنز خنده دار پریسا / مامان بابای شماهم؟ / طنز پریسا پورمشکی


مامان بابای شماهم؟! ️ زخم خورده ها دستا بالا خدا نکنه موقعی که کاریو خراب میکنن نزدیکشون باشید

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!