معرفی رشته تاریخ


دانشجوی تاریخ باید نظم و دقت فراوان داشته و توان به تصویر كشیدن و نقد كردن وقایع تاریخی را داشته باشد. پایه علم تاریخ ، فلسفه ، زمین آن جغرافیا و دیوارهای آن جامعه شناسی ، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است دوستامون توی فیلم بالا بانظارت محمدحسین جدیدی نژاد مشاور موفقیت تحصیلی و طراح نظام های اموزشی نخبه پروری راجع به این رشته اطلاعاتی رو ارائه دادن .... برای راهنمایی بیشتر به اپلیکیشن خویشاوره مراجعه کنید این ویدئو رو میتونید درسایتjadidinejad.com مشاهده کنید.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!