ده نویسنده بزرگ: مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته

دسته‌بندی تاریخ
تاریخ انتشار 29 اسفند 1397

این مستند به بررسی رمان در جستجوی زمان از دست رفته (منتشر شده به سال 1927) از مارسل پروست می پردازد و گریزهایی به زندگی شخصی او می زند... مترجم آراز بارسقیان t.me/atleastliterature

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!