آشنایی با گچ پلیمری - پاسارگاد صبا

دسته‌بندی علم و تکنولوژی
تاریخ انتشار 28 دی 1391

گچ پلیمری که بوسیله دستگاه بجای گپ معمولی اجرا می شود این روش دارای سرعت بیشتر و محصول نهایی گچی است .ه خواص سیمان سفید را دارد خصوصا در مقابل جذب آب

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!