تمرین مهم حرکتی Tummy Time یا خواباندن نوزاد به روی شکم


قرار دادن کودک بر روی شکم خود ، تنها در حالی که بیدار و تحت نظارت است - می تواند به کودک شما کمک کند تا عضلات گردن و شانه قوی داشته باشد و مهارت های حرکتیش بهبود یابد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!