فیلم مستند جنجالی روز صفر ۲۰۱۶ Zero Days


یک مستند در رابطه با اکستاکس نت، یک ویروس قدرتمند و مخرب کامپیوتر که توسط ایالت متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است تا بر روی بخش کلیدی از تاسیسات هسته ای ایران تمرکز کند و… مقامات امنیتی ایالات متحده اذعان کرده اند که فیلم مستند جدید Zero Days ناگفته های جدیدی در باره بدافزار استاکس نت عنوان می کند. بنا بر این مستند، استاکس نت بخشی از یک پروژه بزرگ تر به نام Nitro Zeus بوده که هدف آن نفوذ به تمامی زیرساخت های ممکن در ایران و استفاده از این نفوذ به عنوان سلاحی برای جنگ های آینده بوده است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!