عید سینمایی"نگاه اصغر فرهادی به عید نوروز"

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار 05 فروردین 1398

نوروز از دید اصغر فرهادیبرش هایی از فیلم چهارشنبه سوری 1384#ایرانم سبز بمان

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!