کامپیوتر جیبی واقعی اینتل که در کامپیوتکس


یکی از جالب ترین دستگاه های شرکت اینتل که در کامپیوتکس به نمایش گذاشته شد، نمونه اولیه یک دستگاه با نمایشگر دوگانه و تاشو با نام رمز Tiger Rapids بود، اما این تمام ماجرا نبوده است، چرا که این شرکت در 2 سال گذشته همچنین روی یک دستگاه عجیب دیگر نیز کار می کرده است. این دستگاه یک کامپیوتر جیبی ویندوزی تمام و کمال است که می تواند ترسیم کننده آینده ی گوشی های ویندوزی باشد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!