زروان درباره‌ی «عشق و مهر»

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 11 اردیبهشت 1399

بخشی از درسگفتار نشست پیشین کلاس زروان درباره‌ی «عشق و مهر»: ✅ حضور و غیاب در پیوند با دوقطبی عشق-مهر

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!