قدرت ببر ماده

دسته‌بندی حیوانات
تاریخ انتشار 25 فروردین 1399

مسابقه طناب کشی چند انسان با یک ببر ماده...ببر نر ۱.۷ برابر از ببر ماده سنگین تر و پنجه های جلویی ببر نر از ماده بسیار بزرگتر است...با حیوانات،مهربان باشیم‌‌‌‌...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!