اولویت مشکلات جامعه ما اقتصادی بیکاری ،جوانانه ،تورم،گرانی


ننگ براون کسانی که توانایی حل مشکلات مردم را دارن وکوتاهی میکنندننگ براون کسانی که هدفش ناراضی کردن مردم از نظامشون انقلابشون ومسیرشهداشونه.........

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!