بازی رد دد ردمپشن ۲ قسمت 14


قسمت 14 بازی رد دد ردمپشن ۲ تلاش داچ برای استفاده از خشم سرخپوستان جوان قدم جدید وی برای رسیدن به اهدافش است. Eagle Flies، پسر رهبر سرخپوست‌ها به محل اسکان گروه رفته و از داچ کمک می‌خواهد. ارتش اسب‌های سرخپوست‌ها را دزدیده و Eagle Flies، از داچ می‌خواهد که آن‌ها را برگرداند. بازگرداندن اسب‌های دزدیده شده به معنی یک ضربه مهلک دیگر به دولت است. پس چرا داچ موافقت نکند؟ آرتور مورگان، داچ ون در لیند، چارلز و ایگل فلایز ماموریت را آغاز کرده و اسب‌های ربوده شده را با موفقیت پس می‌گیرند. ملاقات بعدی آرتور با Rains

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!