0-180 نیسان تینا

دسته‌بندی تفریحی
تاریخ انتشار 12 فروردین 1393

شتابگیری 0-180 با نیسان تیانا high. روی حالت sport و تخته گاز ولی لانچ نکردم جاده ی قم قنوات

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!