یادگیری ساختنی کاربردی:81 کار هوشمندانه بابطری پلاستیکی


در این ویدئو، یک ساعت پنجاه دقیقه ی، 81 کار هوشمندانه به کمک بطری پلاستیکی انجام میشود (*دقت کنید حجم ویدئو بالا می باشد)(بیشتر ویدئوها نیز قبلا در کانال گذشته شده است)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!