زیبایی و سلامت دندان ها تنها در یک دقیقه


جلوگیری از پوسیدگی دندان ها باعث از بین بردن تمامی جرم ها و میکروب ها بین دندان می شود دارای قابلیت تنظیم فشار آب دارای مخزن آب و نازل پاشش آب قابلیت تعویض سری نازل

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!