ویدیو تروفی Flying Eivor بازی Assassin's Creed Valhalla


تروفی و اچیومنت‌های بازی Assassin's Creed Valhalla به‌گونه‌ای است که بازیکنان برای کسب تمامی آن‌ها باید تمامی محیط‌های بازی را پاکسازی کنید. Www.ZoomG.iR

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!