یادگیری مهارت نوشت افزاری:ساخت دو ابزار برقی

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 26 مهر 1395

در این ویدئو،به کمک موتورگیربگس دار پلاستیکی،باتری،کلیدفشاری و .. یک تراش برقی سپس یک پرگار برقی سپس و در انتهایی ویدئو،یک پرتاب کننده کش برقی! ساخته میشود

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!