جدیدترین درخواست شدید استاد رائفی پور از حاج آقا رئیسی اسفند97 * نصیری از قرچک


درخواست عمومی از رئیس عزیز و جدید قوه قضائیه حاج آقا رئیسی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!