قرائت پیام تسلیت امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت استاد مطهری


پیام تسلیت امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت استاد مطهری توسط مرحوم آیت الله مروی در سال 1358 قرائت شد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!