دکتر سید امید کیهان |جراح دهان، فک و صورت - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دسته‌بندی سلامت
تاریخ انتشار 4 آذر 1399

دکتر سید امید کیهان متخصص جراح دهان ، فک و صورت در اصفهان ، عضو هیئت علمی دانشگاه.عضو مركز تحقيقات جمجمه ، فك و صورت دانشگاه آزاد تهران ، عضو شبكه طب بازساختي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ، عضو كميته فناوريهاي نوين رياست جمهوري سوابق کاری و تحصیلات عضو مركز تحقيقات جمجمه ،فك و صورت دانشگاه ازاد تهران عضو شبكه طب بازساختي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي عضو كميته فناوريهاي نوين رياست جمهوري عضو كميته علمي انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران عضو بنیاد ملی نخبگان ایران استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یز

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!