جشنواره بزن بزن و دعوا!

دسته‌بندی سرگرمی
تاریخ انتشار 6 دی 1392

در پرو جشنواره عجیبی برگزار شد؛ در این جشنواره که با استقبال گسترده مردم برگزار شد، دعوا و بزن بزن، مرکز توجه اصل موضوع است و به برندگان، جایزه کتک کاری داده می شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!