تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 26 قرآن کریم


تلاوت تحدیر(تند خوانی) جزء 26 قرآن کریم توسط «معتز آقایی»؛ از ابتدای سوره «احقاف» تا آیه 30 سوره «ذاریات»

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!